Koordináta rendszer

1. Gépi koordináta rendszer

Amikor a LinuxCNC elindul minden tengely poziciója a gépi koordináta szerinti relatív koordináta. Ahogy bármelyik tengelyt "home"-oljuk akkor állítódik be a gépi nulla pont. Ehez a referenci ponthoz tud a gép viszonyítani. A gépi koordináta mely minden további koordinátarendszer része. A g kód G53 utal a gépi koordináta felvételére.

Homolás nékül is fel tudjuk venni az aktuális poziciónkat , mint referencia pont ha a tengely "touch off"-oljuk, ezzel beállíthatjuk az új nulla pontot a a G53 as koordinátán. A LinuxCNc lehetőséget az összes koordinátára "touch off"-olni.

2. Koordináta rendszerek

img/offsets.png
Kép 1. - Példa koordináta rendszerekre

LinuxCNC G Code Segítség

A következő felyezet, próbál a kezdőknek segítséget nyújtani beállítani és futtatni a g-kódokat. Bizonyos részek jelenleg fejlesztés alatt vannak.Koordinátarendszer offszettek:


 • G54 - koordinata rendszer 1. használata

 • G55 - koordinata rendszer 2. használata

 • G56 - koordinata rendszer 3. használata

 • G57 - koordinata rendszer 4. használata

 • G58 - koordinata rendszer 5. használata

 • G59 - koordinata rendszer 6. használata

 • G59.1 - koordinata rendszer 7. használata

 • G59.2 - koordinata rendszer 8. használata

 • G59.3 - koordinata rendszer 9. használataEzekkel a koordináta offszettekkel tudjuk elérni, hogy elkapcsolunk a gépi koordináta rendszerről. Ezzel lehetőségünk van a G kódok megadásával, a részelemek gyártásának pozicióját. Ammennyiben felvesszük az aktuális koordinátát és a g kód ettől a koordinátától kezdi a munkadarb gyártását, igy egyszerübbé válik a munka. Így a gépünk egy asztalon több alkatrészt is le tud gyártani ugyan azzal a g kóddal.

Minden offszet érték a VAR fájlban tárolódik, melynek elérési útja az INI fájl által leírt út. Bekapcsoláskor így ezek az értékek töltődnek be.

Koordináta rendszerek hozzárendelése az egyes szerszámgépekhez

A koordináta-rendszert hozzárendeljük valamely szerszámgéphez általában a főorsó a mérvadó. Tehát a munkadarab koordináta-rendszerét a főorsótól nézik.

 • A nem billenthető főorsójú gépek esetében:
A Z tengely párhuzamos a főorsóval, egybeesik vele. A tengely pozitív iránya a munkadarabtól a szerszám felé mutat.
Az X tengely helyzetállító sík fő tengelye, alapjában véve párhuzamos a munkadarabot felfogó felülettel, és rendszerint vízszintes helyzetű.
Az Y tengely helyzete ás iránya, a háromtengelyes koordináta rendszer Z és X tengelyek helyzetéből és irányából adódik.

Forgószerszámos gépeken a következők érvényesek:

 • Vízszintes Z tengely esetén a pozitív X tengely jobbra mutat, ha a főorsó felől nézzük a munkadarabot.
 • Függőleges Z tengely esetén a pozitív X tengely jobbra mutat, ha a főorsó felől a gép állvány felé nézünk olyan gépek, pl. esztergák esetében, amelyben a munkadarab forog, a következők érvényesek:

A pozitív X tengely sugárirányban merőleges a munkadarab tengelyére, és a keresztvezetékkel párhuzamos. Az X tengely pozitív iránya a munkadarab tengely felől, a fő szerszámtartó felé mutat. A munkadarab és a szerszámtartó mozgás irányának, és a jellegének egyértelműen leírhatónak kell lennie. A mozgásirányt és a mozgás jellegét, a munkadarabnak a koordináta-rendszerben rögzített méretmegadásra vonatkoztatják. Az egyenes vonalú mozgásokat X, Y, és Z tengely elrendezése meghatározza. Azokat, a tengelyekkel párhuzamos forgó mozgásokat, amelyeket a gép részei végeznek, rendelik hozzá A, B és C mozgásként a tengelyekhez.

A forgómozgásokat pozitív és negatív iránnyal írják le.

 • Pozitív forgásirány

Pozitív forgásirány a koordináta tengely pozitív iránya felé nézve a forgás az óramutató járásával megegyezik.

 • Negatív forgásirány

Negatív forgásirány a koordináta tengely pozitív iránya felé nézve, a forgás az óramutató járásával ellentétes. Ha a szerszámgépnek vannak olyan részei, amelyek nem, vagy nem mindig párhuzamosak, az X, Y vagy Z tengellyel ezek mozgástengelye U, V, W, P, Q, R betűvel jelölhetők. Figyelni kell, hogy az X, Y, Z koordináta tengelyek a főorsóhoz legközelebb legyenek. Az X, Y és a Z tengely irányban a tengelyekkel párhuzamos forgó mozgások jelölései megfelelően érvényesek a párhuzamosan hozzájuk rendelt tengelyre is.

 • Relatív szerszámmozgás

A beállító és megmunkáló mozgást végezheti a szerszámtartó, vagy a munkadarabtartó anélkül, hogy a megmunkálás iránya megváltozna. Az egységes programozás érdekében feltételezzük, hogy a munkadarab nyugalomba marad, és csak a szerszám mozog. Ebben az összefüggésben relatív szerszámmozgásról beszélünk. Az összes mozgást a hozzárendelt koordináta-rendszerre vonatkoztatjuk Minden mozgás vonatkoztatási pontját ennek a koordináta-rendszernek a kezdőpontjában, nullpontjában jelöljük ki.

1. Pozitív irányú mozgás: a vonatkoztatási pont és a szerszám közötti távolság pozitív tengelyirányban nő.
2. Negatív irányú mozgás: a vonatkoztatási pont és a szerszám közötti távolság negatív tengelyirányban nő.

Vonatkoztatási pontok és koordináta-rendszerek ]

A koordináta tengelyen kívül a számvezérlésű szerszámgépeken meghatározott pontokat is megjelölnek, amelynek a programozás és gépkezelés során van jelentősége. A fontosabb vonatkoztatási pontok:

 • Gépi nullpont
 • Referenciapont
 • A munkadarab nullpontja
 • A szerszámtartó vonatkoztatási pontja

1. Gépi nullpont A gépi nullpontot a szerszámgép gyártója rögzíti. A gépen minden további összes koordináta-rendszer és vonatkoztatási pont kiindulópontja. Esztergákon ez a pont általában a főorsó ütközési felületének középpontján helyezkedik el. A gépi nullpont nem változtatható.

2. Referencia pont A referencia pont általában a munkatér határában található. A vezérlőberendezés bekapcsolása után lehetővé teszi a szerszámgépünk útmérőjének hitelesítését. A referencia pont értékei koordinátái mindig ugyanazok az értékek. A referencia pontot mindig a gép gyártója határozza meg, melyet azért rögzítenek, hogy a szerszámot a munka megkezdése előtt, pontosan ugyanabba a helyzetbe lehessen visszaállítani

3. A munkadarab nullpontja. Ez a pont szabadon választható. A munkadarab nullpontja, a munkadarab koordináta-rendszerének kezdőpontja. A munkadarab nullpontjának kijelölésekor mindig arra gondoljunk, hogy lehetőleg megkönnyítsük a programozási munkát. A mai gyakorlatban a munkadarab nullpontját, a munkadarab tényleges hosszméretének síkjára helyezik.

4. Szerszámtartó vonatkoztatási pontja A szerszámtartó vonatkoztatási pontja egybeesik a szánszerkezetre felszerelt szerszámtartó állandó pontjával. Erre a vonatkoztatási pontra külső szerszámbemérés esetén lehet szükségünk.

Forrás

 • Dudás László - Valászik Árpád Forgácsolási technika 1. Műszaki Könyvkiadó 1984
 • Herman Wellers - Norbert Kerp - Fritz Lieberwitrth Bevezetés a CNC szerszámgépek programozásába (feladatok és megoldások) Műszaki Könyvkiadó 1987
 • HUNOR, NCT 90T, TRAUB, FANUK SZINUMERIK szerszámgépek gépkönyvei és azok programozási leírásai
G55 ; use coordinate system 2
              G0 X0 Y0 Z0
              G1 F2 Z-0.2000
              X1
              Y1
              X0
              Y0
              G0 Z0
              G54 ; use coordinate system 1
              G0 X0 Y0 Z0
              M2